2016-01-29 11:49:07

KATALOG INFORMACIJA

POPIS JAVNIH USLUGA KOJE PRUŽA OŠ POPOVAC:

  • Izdavanje Svjedodžbi 
  • Izdavanje duplikata Svjedodžbi 
  • Izdavanje potvrda 

 

POPIS MATIČNIH EVIDENCIJA KOJE VODI OŠ POPOVAC:

  • Matične knjige učenika od 1997. godine
  • Matične knjige OŠ "Bratstvo-jedinstvo" Popovac
  • Matične knjige OŠ "Beljska mladost" Kneževo
  • Matične knjige OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" Kneževo
  • Matična knjiga obrazovanja odraslih osoba
  • Matične evidencije radnika

 

POSTUPAK ZA IZDAVANJE DUPLIKATA SVJEDODŽBE:

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DUPLIKATA SVJEDODŽBI podnosi se u tajništvu Škole. Obrazac se može preuzeti u tajništvu ili u niže priloženom dokumentu - Zahtjev za izdavanje duplikata svjedodžbe. 

Temeljem članka 1. Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 115/16) i Tar. br. 52. stavak 6. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN br. 8/17), podnositelj zahtjeva dužan je platiti upravnu pristojbu u iznosu od 70,00 kn (na način da nalijepi biljege na ispunjen zahtjev). Ukoliko podnositelj po navedenim propisima ostvaruje pravo oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi, potrebno je priložiti dokaze o istom.

Za izradu duplikata svjedodžbe potrebno je prije podnošenja zahtjeva objaviti oglas u Narodnim novinama o dubitku traženog dokumenta, a račun i dokaz objave priložiti zahtjevu za izdavanje duplikata.

Za sve ostale informacije možete se obratiti u tajništvu Škole.

 


Osnovna škola Popovac